360 бүлгийн сургалт

  • Cross Training E360 цуврал

    Cross Training E360 цуврал

    E360 цуврал нь өөр өөр бүлгийн сургалтын хэрэгцээнд тохирсон хөндлөн сургалтын хөтөлбөрийг хангах таван хувилбараар хангадаг.Хананы эсрэг, буланд, бие даасан, эсвэл бүхэл бүтэн студийг хамарсан.5 хувилбар бүхий E360 цуврал нь бараг бүх газарт багийн бэлтгэл хийх хувийн платформоор хангаж, янз бүрийн багийн бэлтгэлд чухал туслах үүрэг гүйцэтгэдэг.